Bestuur

M. Asoui

M. Asoui

Voorzitter
El. Ait Alibou

El. Ait Alibou

Penningmeester
M. Oufouta

M. Oufouta

Bestuurslid

Onze raad van bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en wordt benoemd door de leden van de moskee.

Het bestuur bestaat uit de volgende functies:

• Voorzitter
• Penningmeester
• Secretaris
• Algemene bestuursleden

De verantwoordelijkheid die deze bestuursleden op zich dragen wordt volledig vrijwillig uitgeoefend. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de moskee. Daarnaast heeft de moskee ook de volgende diverse commissies die hun ondersteunen:

• Vrouwencommissie
• Beheercommissie
• Bouwcommissie
• Educatiecommissie

Bestuursvergaderingen worden minstens een keer per maand gehouden.
De primaire taken van het bestuur is het dagelijks faciliteren van de moskee en contact houden met overheidsinstanties. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de moskee en het financieel beheer.

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar