Fietsbeleid

Fietsbeleid Moskee Bilal Alkmaar

Moskee Bilal heeft eind 2017 besloten om een actief fietsbeleid op te zetten en te hanteren.

De afgelopen jaren is het aanmoedigen van het fietsgebruik onder moskeebezoekers standaard een van de aandachtspunten geweest, echter werd hier informeel mee omgegaan. Het gaat hier voornamelijk om moskeebezoekers afkomstig uit de aangrenzende buurten. Een groot deel van de bezoekers van Moskee Bilal komen uit de directe omgeving, Overdie-Oost en Kooimeer. Deze moskeebezoekers komen grotendeels te voet en worden ook aangemoedigd om dit te blijven doen.

De doelstellingen van het fietsbeleid zijn: Fietsgebruik stimuleren onder moskeebezoekers voor zowel reguliere bezoeken als feestdagen. Parkeerdruk tijdens feestdagen verminderen en de buren daarmee zo min mogelijk tot last zijn.

Om de genoemde doelstellingen te realiseren onderneemt het bestuur de volgende acties:

  • Het structureel aanmoedigen en stimuleren van moskeebezoekers uit de aangrenzende buurten
  • Goede fietsparkeervoorzieningen aanbieden
  • Leensloten aanbieden
  • Actief promoten van het fietsgebruik (flyers)

Tot slot wordt er ingezet op het persoonlijk aanspreken van bezoekers om meer gebruik te maken van de fiets. Moskeebezoekers uit de buurt die alsnog de auto gebruiken voor een kort bezoek en daarvoor geen passende reden hebben, worden door het bestuur persoonlijk aangesproken en aangemoedigd om de fiets te gebruiken.  Met de fiets naar de moskee, blijft immers een goed idee!

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar