Missie & Visie

Missie

Moskee Bilal werkt nauw samen met een netwerk van vrijwilligers om onze missie & visie te bewerkstelligen. De moskee organiseert activiteiten voor verschillende doelgroepen. In moskee Bilal, het huis van Allah, is iedereen welkom. Naast het zorgdragen voor het faciliteren van de godsdienstige plichten, organiseert de moskee diverse maatschappelijke, educatieve, voorlichtings- en sociale activiteiten. Vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid probeert de moskee te voldoen aan de groeiende behoeftes binnen de moslim gemeenschap in Alkmaar. De ontwikkelingen in leeftijdsopbouw van deze gemeenschap brengt nieuwe vragen met zich mee en nieuwe uitdagingen, vooral vanuit de jongeren en vrouwen.

Moskee Bilal heeft in de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld voor de verschillende etnische gemeenschappen in Alkmaar. De verschillende rollen van moskee Bilal worden hieronder uitgelicht:

Gebedsruimte
De beschikking hebben over een centrale gebedsruimte binnen een moskee behoort tot de primaire behoefte. De gebedsruimte is dus de belangrijkste ruimte binnen een moskee. Het huidige pand kent twee gebedsruimtes, een ruimte voor de mannen en een ruimte voor vrouwen.

 

Ontmoetingsplek
Moskee Bilal is een multiculturele ontmoetingsplek waar de mensen graag naar toe komen. Naast dat zij er hun dagelijkse gebeden kunnen verrichten, is het is ook een plaats waar de mensen zich kunnen socialiseren. De betekenis van de moskee of ook wel Jami’ (Turks) of ‘el-Jamↄ’ (arabisch) kan ook vertaald worden naar: ‘de plaats die bij elkaar brengt, die verzamelt, die één maakt’.

Vooral de ouderen vinden het fijn om dagelijks een bezoek te brengen aan de moskee om gesprekken te kunnen voeren met andere bezoekers. Daarin is saamhorigheid en het gevoel van verenigen een belangrijk aspect. Daarnaast organiseert de moskee diverse maatschappelijke activiteiten.

 

Religieuze begeleiding
In de moskee is de Imam de persoon die de bezoekers van begeleiding voorziet op o.a. religieus gebied. Naast het feit dat de Imam het gebed leidt tijdens de  gebedsdiensten, vervult hij ook taken zoals het geven van lezingen en het voeren van persoonlijke gesprekken met individuen.

Bemiddeling
Het bestuur en de Imam staan altijd klaar voor anderen en bemiddelen daar waar nodig. De groep vrijwilligers staan altijd klaar om hun steentje bij te dragen en om zich in te zetten voor anderen.

Doorverwijzingsfunctie
De moskee heeft een maatschappelijke rol. Het bemiddelen en doorverwijzen naar instanties waar moskeebezoekers geen weet van hebben in tijden van hoge nood is hier van cruciale belang. Dit gebeurt uiteraard in volste vertrouwen.

Visie

Het faciliteren van het dagelijks gebed dat 5 keer per dag plaatsvindt is de belangrijkste activiteit van de moskee. Ons primaire doel is het ter beschikking stellen van een gebedsruimte. Daarnaast fungeert de moskee als ontmoetingsplek voor de moslims die in en rond Alkmaar woonachtig zijn. Het organiseren van activiteiten voor zowel jongeren als voor ouderen, als het geven van informatieve lezingen en voorlichtingen is een kernwaarde van de moskee.

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar