Inloopavond nieuwbouw

Moskee Bilal heeft in het kader van de nieuwbouwplannen van de huidige moskee op 27 november jl. een inloopavond georganiseerd voor de buren en andere betrokkenen.

Op deze avond hebben wij vooral ruimte gegeven om de ontwerpen te bezichtigen, vragen te stellen over de nieuwbouwplannen en mee te denken over initiatieven en aangedragen oplossingen.

In de voormalige aula hebben we ontwerpen en impressies laten zien van het beoogde gebouw en de positionering van het gebouw op het huidige terrein. Tevens hebben we ook het ontwerp van de toekomstige terrein inrichting laten zien en de beoogde initiatieven op het gebied van groen.

Voor de inloopavond zijn de bewoners/eigenaren van de percelen in een straal van 300 meter uitgenodigd.

Het gaat om de volgende straten:

Rhijnvis Feitkaan, Bilderdijkstraat, Justus van Effenstraat, Jan Luikenstraat, Arcadialaan, Aagje
Dekenstraat, Betje Wolffstraat, Pieter Langendijkstraat, van Harenlaan, Montalbaen, Beijerstraat, Roelanstraat, Lancelotstraat, Merlynstraat, Graalstraat, Tristanstraat, Percivalstraat en Melis Stokelaan.

In totaal zijn er 700 adressen persoonlijk per brief uitgenodigd, waarbij er 85 bezoekers zijn langsgekomen. Het aantal geregistreerde bezoekers incl. postcodes is: 78

Omgeving situering

De nieuwe inrit van auto’s is positief ontvangen. De mogelijkheid om, om het gebouw heen te kunnen rijden en te parkeren is ook positief ontvangen. De huidige uitrit aan de oostkant van het gebouw is verschoven na de herstructurering van enkele jaren geleden. Hierdoor is het te smal geworden om een draai naar links te maken en is het risico dat geparkeerde auto’s van de buren geraakt worden.

De vraag is dan ook of de uitrit van auto’s aangepast kan worden zodat de auto’s van de buren veilig geparkeerd kunnen blijven aan de Montalbaen? Meerdere bewoners hebben de zorgen over de aangepaste uitrit gedeeld met ons. Ad van Zetten heeft namens de Gemeente toegezegd dit punt mee te nemen.

De beheerder van ‘Overdie ontmoet’ heeft voorgesteld om vanaf de nieuwe inrit van het moskeeterrein ook een inrit naar het plein van ‘Overdie Ontmoet’ te creëren. Overdie Ontmoet is bereid haar terrein ter beschikking te stellen op drukke momenten om zo de verkeersdrukte op eigen terrein en de Montalbaen te beperken. Men was over het algemeen enthousiast en er heerste een goede sfeer.

Ontwerp nieuwe moskee

Eén van de hoofdstand van deze avond was de Plattegronden van het ontwerp. Bij deze stand is
uitleg gegeven over de plattegronden van het ontwerp door de architect. De bezoekers konden vragen stellen over de indeling van de lagen van het gebouw, de functies en de hoogte van het gebouw.

Groen en duurzaam

Met het thema ‘groen en duurzaamheid’ heeft het nieuwbouwproject het belang van een groene
leefomgeving benadrukt.

Het voorkomen van wateroverlast door regen waarbij een vegetatiedak een oplossing biedt was
tijdens deze avond ook een punt die de bezoekers raakte.

Een prachtig begroeid dak, met een grote variatie van kleurrijke sedum-planten. ‘Liefde voor de natuur en een verbetering van het milieu’ klinkt uit de mond van een enthousiaste bezoeker.

De alternatieven die tijdens de avond zijn getoond als groene oplossing voor minder bestrating en meer
groen kregen ook positieve bijval. Dit zijn bijvoorbeeld de vlakke grasbetontegels die zorgen voor de doorwatering van regenwater bij parkeerplekken in allerlei maten en type.

Mobiliteit en parkeren

Bij dit nieuwbouwproject is uiteraard ook goed gekeken naar een mobiliteit en parkeerbeleid dat goed aansluit bij de visie van groen en duurzaam. Het stimuleren om met de fiets naar de moskee te gaan is een beleid wat al enkele maanden goed gehoor krijgt bij de achterban en wat tijdens de inloopavond tot vele positieve reacties heeft geleid. Wat parkeerruimte betreft is het uitgangspunt om dit op eigen terrein op te lossen, het ontwerp is dan ook hierop ingericht.

Buurtinitiatief

Het buurtinitiatief voor het huidige basketbalveld is positief en enthousiast ontvangen. Twee
vrijwilligers hebben drie mogelijke buurt initiatieven voor het huidige basketbalveldje grenzend aan de oostkant van het huidige terrein.

De keuze van de bezoekers is als volgt:
1. Panna/basketbal combiveld 54%
2. Speeltuin 29%
3. Openlucht Fitness 17%

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar