Nieuwbouwproject moskee Bilal Alkmaar

Eind 2015 is er in de algemene vergadering van de moskee een besluit genomen om een nieuwbouwproject te starten met als einddoel een nieuw Islamitisch centrum in Alkmaar. Een ambitieus project: Een centrum voor jong en oud, mannen en vrouwen, met diverse activiteiten, diensten en faciliteiten. Een centrum die grote waarde hecht aan groen en duurzaamheid. Maar vooral een betrokken centrum zowel op wijk- als op stedelijk niveau.

Een bouwcommissie werd samengesteld, een inventarisatie van wensen en behoeften werd opgesteld en is er begonnen met het inzamelen van geld. De bouwcommissie heeft de wensenlijst verder verwerkt in een uitgebreid adviesrapport. Op advies van de bouwcommissie heeft het bestuur dhr. Gerard Rijnsdorp als architect aangesteld. In de loop van 2018 en 2019 heeft de moskee verder verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente Alkmaar over de bouwplannen. Dit ging gepaard in nauw overleg met de achterban.

Dit langdurige proces werd uiteindelijk afgerond met een goed getimmerd bouwplan die gepresenteerd werd op 24 november 2019 aan de achterban en op 27 november 2019 aan de omwonenden. Vervolgens is de aanvraag van de bouwvergunning bij de gemeente eind december 2019 ingediend.

Met dank aan Allah hebben we eind maart 2020 een akkoord van de gemeente ontvangen om de bouw te kunnen realiseren.

De inzamelingsactie

Vanaf eind 2015 zijn we begonnen met het inzamelen van geld voor de nieuwbouw. Naast het inzamelen van geld binnen onze eigen gemeenschap verzamelen wij ook bij andere moskeeën binnen en buiten Nederland (binnen de EU). En worden er ook activiteiten binnen de moskee georganiseerd om geld in te zamelen.

ANBI

De stichting heeft een ANBI status.

Bouw je mee?

Onze Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd:

Degene die een Moskee bouwt omwille van Allah, voor diegene zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het Paradijs (Bukharie en Moeslim).

Doneer

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar