Islam

 

Alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden. Ik getuig dat er niemand waardig is om te aanbidden behalve Allah, en dat Mohammed sallallaahu `alayhi wa sallam (moge Allaah zijn vermelding verheffen) zijn slaaf en boodschapper is.

De Islam heeft drie stadia: Islam, Iman, en Ihsan.

Islam: De betekenis van de Islam is zoals gedefinieerd door de Profeet sallallaahu `alayhi wa sallam ( moge Allaah zijn vermelding verheffen ) toen hij werd gevraagd door de engel Jibreel (Gabriël) moge Allaah zijn vermelding verheffen: “Om te getuigen dat niemand anders dan Allah het recht heeft om te worden aanbeden en dat Mohammed zijn profeet is ( sallallaahu `alayhi wa sallam ( moge Allaah zijn vermelding verheffen )), om de gebeden vasten, om de Zakat te geven, om de maand Ramadan te vasten, en om de bedevaart naar Makkah te maken, als men daartoe in staat is”. (Moeslim)

Iman: De profeet (sallallaahu `alayhi wa sallam (moge Allaah zijn vermelding verheffen)) zei dat Iman is, “te geloven in Allah, zijn engelen, zijn boeken, te geloven in de ontmoeting met hem, te geloven in zijn boodschappers, de opstanding en de predestinatie”. (Bukharie & Moeslim)

Dit is de betekenis van de Islam en Iman als ze in één context worden genoemd.  Als er echter slechts één van hen wordt genoemd, dan omvat elk van hen de betekenis van de andere.  Als het woord Islam alleen wordt genoemd, omvat het de betekenis van Iman, en omgekeerd.

Bij de definities van de Islam en Iman merken we dat Iman over inwendige acties gaat, en de Islam over uitwendige acties.

Ihsan: Ihsan is uitsluitend de hoogste status van religie, de betekenis ervan is: “Allah aanbidden alsof je hem ziet, en als je hem niet ziet, ziet hij jou”.  Dit is de definitie van Ihsan zoals die door de Profeet wordt gesteld ( sallallaahu `alayhi wa sallam ( moge Allaah zijn vermelding verheffen )).

Dat wil zeggen dat Ihsan twee stadia heeft: de hoogste is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet; als je deze status van aanbidding niet kunt bereiken, aanbid Hem dan met de zekerheid dat Hij je ziet en dat Hij zich volledig bewust is van je handelingen en daden.

Allah weet het het beste.

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar