Kennis

 

De islam heeft veel belang gehecht aan het proces van het zoeken naar kennis. Als we kijken naar de eerste vijf verzen die uit de Heilige Koran zijn geopenbaard, kunnen we zien dat het woord “اقـــــرأ”. (lees) twee keer herhaald wordt, het woord “قـــــلــــم”. (pen) wordt één keer genoemd en het woord “عــــلَّـم”. (lesgeven) wordt twee keer herhaald.

Lees! In de naam van uw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklonter. Lees! En uw Heer is de meest Waardige, Die onderwees met de pen. Hij onderwees de mens wat deze niet wist.” {De Koran, Surah 96, Ayah 1 t/m 5}

De islam maakt het een religieuze plicht voor moslims om kennis te zoeken. Het zoeken naar kennis met de bedoeling om zichzelf en het volk te bevoordelen.

Wie kennis zoekt en andere mensen helpt om te leren, krijgt een onberekenbare beloning van Allah. Allah zal diegene in rangen verheffen. Allah de Verhevene zegt: Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. [58:11]

Kennis is belangrijker dan rijkdom en bezit. Geen wonder, kennis behoort tot de belangrijke dingen die Allah de Verhevene de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft opgedragen om te bidden dat hem meer wordt toegekend. Allah de Verhevene beveelt dit aan Zijn boodschapper (vrede zij met hem) door te zeggen: En zeg, Mijn Heer, vermeerder voor mij mijn kennis. [20:114]

Het hebben van kennis mag geen reden zijn om arrogant te zijn. In feite maakt het hebben van meer kennis over onszelf en de wereld ons nederiger voor de grootsheid van de schepping van Allah.

Anderen onderwijzen is een van de goede daden die ons ook na de dood een grote beloning opleveren. Wie nuttige kennis achterlaat, zal beloond worden zolang de mensen nog baat hebben bij zijn/haar kennis. Zo heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) gezegd: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.” (Moeslim)

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar