Maatschappelijke diensten

De sociaal maatschappelijke diensten en activiteiten van moskee Bilal zijn veelzijdig. Moskee Bilal probeert altijd aan te sluiten bij de actuele maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld veranderingen in de zorg, (lokale) verkiezingen en jongeren en gezondheid. Onderstaand een opsomming van de sociaal maatschappelijke diensten en activiteiten van de moskee:

Voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, cursussen en lezingen

 • Religieuze lezingen in het Arabisch en/of in het Nederlands.
 • Voorlichting over sociale en maatschappelijke onderwerpen zoals veranderingen in de zorg of lokale en landelijke verkiezingen.
 • Workshops zowel in het Arabisch als in het Nederlands door de moskee of in samenwerking met andere instellingen.

Religieuze begeleiding

Begeleiding door of in overleg met de Imam over diverse religieuze zaken:

 • Individuele vragen die moslims ondervinden in hun dagelijks leven. Deze vragen komen binnen rechtstreeks van de betrokkene individuen mondeling, telefoon, mail of via WhatsApp.
 • Begeleiding bij uitspraak van Shahada (bekeren tot de Islam) en verlening van een verklaring.
 • Bemiddeling bij conflicten.

Rondleidingen binnen de moskee

Deze activiteit is vooral gericht op scholen maar wordt ook gebruikt door andere welzijns- en maatschappelijke organisaties.

 • Rondleidingen op afspraak voor scholen van basis- en voortgezet onderwijs.
 • Naast het bezichtigen van alle ruimtes binnen de moskee kunnen de bezoekers vragen stellen over de Islam, rituele gebeden en handelingen.

Sociale solidariteitsactiviteiten

 • Ziekenbezoek thuis of in ziekenhuizen
 • Mobilisatie om mensen in problemen of in een noodsituatie te kunnen helpen en ondersteunen.
 • Administratieve hulp bij het lezen van brieven, contact met instellingen en digitale ondersteuning bij online handelingen, zoals het invullen van online formulieren en of bankzaken.
 • Hulp bij vertalingen van documenten en doorverwijzingen.
 • Informatie over diverse zaken m.b.t. het zoeken van een woning, diverse verzekeringen etc.
 • Doorverwijzing naar hulpverleners en professionals. Het bestuur en de vrijwilligers die de nodige kennis bezitten spelen een grote rol als het gaat om het doorverwijzen van mensen naar de juiste instellingen. Wanneer bezoekers met vragen of problemen zitten, kunnen zij bij de moskee terecht die hen helpt en desnoods doorverwijst naar instanties waar zij verder geholpen kunnen worden.

Bruiloften en geboortefeesten

In de moskee worden sociale gelegenheden georganiseerd zoals bruiloften en geboortefeesten tegen kostendekkende vergoeding.

Dagelijkse spreekuur

Laagdrempelige hulp voor moskeebezoekers rond de vijf dagelijkse gebeden.

Contact

Moskee Bilal Alkmaar
Montalbaen 4
1813 EB Alkmaar
Tel: 072 - 540 33 15

Tijdelijke locatie:
Stalpaertstraat 3
1813 CG

Algemene informatie

IBAN: NL 18ABNA 0589035258
KvK: 412 390 48
RSIN: 009338421

Copyright © 2023 Moskee Bilal - Alkmaar